Serbica Americana

Father Mateja Matejić

Mateja Matejić (born 1924) (Serbian Cyrillic: Матеја Матејић) - Priest of Serbian Orthodox Church, emigrant since 1945, and the Professor Emeritus of Slavic languages and Literatures at Ohio State University. Matejic graduated from the Slavic Department in the USA where he received his Ph.D.

Mateja Matejić is a founder of the Chilandar scientific project at the Ohio State University in Columbus, where he has been teaching Slavic languages since 1968. He is a founder and director of the publishing house Kosovo, as well as the editor of the Path of Orthodoxy magazine.

This renowned translator and anthologist (of the Medieval and foreign poetry) and author of several books of poems best spread the spiritual tradition of the Serbian Orthodox people around the world by means of his two books: An Anthology of Medieval Serbian Literature (as co-author), The Holy Mount and Hilandar monastery.

In September 2000, the V. Rev. Dr. Mateja Matejic, founder of the Hilandar Research Library at Ohio State and the first director of the Resource Center for Medieval Slavic Studies, received two awards from the Serbian Orthodox Church. The first was the St. Sava Medal, the Serbian Church's highest award, which was presented to him in Ohio. The next day, in Belgrade, a Gramata from Patriarch Pavle of the Serbian Orthodox Church was also read and awarded.

Selected Bibliography:

 • Na stazama izbeglickim: srpsko pesnistvo u izbeglistvu 1945-1968 (On Exile Paths: Serbian Poetry Diaspora 1945-1968) in Serbian co-author Bor. M. Karapandzic (1969)
 • A Brief History of the Russian Orthodox Church in English
 • Biography of Saint Sava in English (1976)
 • An Anthology of Medieval Serbian Literature in English co-author Dragan Milivojevic (1978)
 • The Holy Mount and Hilandar Monastery in English (1983)
 • Relationship between the Russian and the Serbian Churches through the centuries in English {1988]
 • Kosovo and Vidovdan After Six Hundred Years in English (1992)
 • Troubles in Chiiandar in Serbian (1994)
 • Scriptural instructions for Christian life in English (1997)
 • Hilandar manuscript / Hilandarski rukopis in English and Serbian (1998)
 • Remaining Unchanged in Serbian (1998)
 • The oldest Christian liturgy in English (1999)
 • A festschrift for Leon Twarog in English co-editor Irene Masing-Delic (2001)

From Wikipedia

Mele "Mel" Vojvodich

Mele Vojvodich Jr. was born of Serbian ancestry on March 28, 1929 in Steubenville, Ohio. He went on to become Major-General in the USAF. For his bravery he was awarded the Legion of Merit.

Looking back at the career, Vojvodich received his pilot wings in 1950 from Nellis Air Force Base in Nevada. Six years later, he graduated from Squadron Officer School at Maxwell Air Force Base in Alabama. During 1971, he completed his studies at National War College Fort Lesley J. McNair in Washington DC.

Read more...

Vaso Ćuković

Najveći bokeljski dobrotvor svih vremena

Vaso Ćuković je rođen u Risnu, 09. jula 1858. g. od oca Lazara i majke Stane, u uglednoj trgovačkoj porodici, sa osmoro djece. Volio je školu, kao mlad pomagao ocu u trgovinu, i izučio zanat u Risnu, ali, nemirrnog duha, već sa 12 godina je otputovao kod tetka u Trst, koji je takođe bio trgovac U Trstu je završio višu trgovačku školu i odlično savladao grčki i italijanski jezik. Sa 16 godina se zaposlio u, tada poznatoj, grčkoj firmi "Hydias" kao činovnik. 1877. godine je, na nagovor jednog pomorskog kapetana iz Risna, kojeg je sreo u Trstu, otplovio za daleku Ameriku. Prvo u Njujork, pa San Francisko gdje je imao namjeru da se bavi trgovinom. U početku je to išlo veoma teško. Radeći svakojake poslove, učeći jezik , put ga je odveo u Nevadu, grad Reno, gdje mu je živio rođak, koji ga je pomogao sa 100 USD, što mu je bilo dovoljno, da započne samostalo, malu trgovinu. Ni tu nije uspio. U gradu Virginia Sity je radio kao prevodilac. U Virginiji, Neveda, je pokušao da radi sa rudnicima, bezuspješno, a radio je poslove čistača u jednoj bilijarnici, gdje se i upoznao sa kockarskim igrama.  Lutalačka težnja ga odvodi na kratko na Aljasku, a konačno, 1895. g. stiže je u Denver, Colorado. Tu kupuje zemlju, nastavlja trgovinu, otvara tada poznate kockarnice i za kratko vrijeme stiče veći kapital. Zahvaljujući svojim sposobnostima i inteligenciji Vaso Ćuković postaje u to vrijeme jedan od najuglednijih i najuticajnijih ličnosti grada Denvera.  Žrtvujući svoja materijalna sredstva učestvuje u izgradnji i uljepšavanju grada, pomaže razne humane akcije i učestvuje u javnom i političkom životu.

Read more...
You are here: Home PEOPLE Church Father Mateja Matejić